editions

EN


Last spring we presented the artists who have been invited to make a solo exhibition next year. We asked them to introduce themselves to you through an edition. These are on view from the start of the  show preceding that of the author. The editions are for sale at an attractive price: an ideal opportunity to purchase exceptional work of a particular artist.


NL


Afgelopen voorjaar presenteerden we u de kunstenaars die uitgenodigd zijn om volgend jaar een solotentoonstelling te maken. We hebben hen gevraagd om zich via een editie alvast aan u voor te stellen. Deze zijn zichtbaar vanaf het begin van de tentoonstelling voorafgaand aan die van de betreffende kunstenaar. De edities zijn te koop aan een aantrekkelijke prijs: een ideale gelegenheid om bijzonder werk van een bijzondere kunstenaar aan te schaffen.