mariondecannière

LEYLA AYDOSLU


Editie I - X, 2017

Mixed  materials


900€

EN


Leyla Aydoslu’s work evades stylistic or historical categorization. It exists in the space between painting, sculpture, poetry and assemblage. She draws beauty out of humble, mostly found, materials, reflecting the fragility of the world in her poetic works.

Without a specific reference point, her explorations of line, volume, color, texture, shape, and form are inspired by urban landscape and architecture. Spatial relationship, and scale are also central concerns for the artist, who maintains an acute awareness for the viewer’s aesthetic experience.

measuring its weight.


For a multiple, the pieces appear to be very different. However, they used to form one sculpture that was cut up into different artworks. Some of these pieces took on a life of their own. Through the addition and elimination of elements and materials, they went through a transformational process resulting into a more autonomous work.


NL


Driedimensionaal, stilistisch en historisch laat Leyla Aydoslu's werk zich moeilijk categoriseren. Het valt ergens tussen schilderkunst, beeldhouwkunst, assemblage en installatiekunst.

Zonder specifieke referentie verkent ze met haar poëtische werken zowel aspecten als lijn, kleur, vorm en volume als de relatie tot de ruimte, het stedelijke landschap en architectuur.


In haar recente evolutie stimuleren begrippen zoals schaal, continuïteit of eenheid versus veelheid, continuïteit en breuk het ontstaan van haar werken. Al die aspecten zijn dan weer van invloed op de keuze van het materiaal. Ze maakt gebruik van nederige, vaak gevonden materialen en vormt deze om tot fragiele composities. Met een gevoel van vergankelijkheid lijken ze een precaire wereld weer te geven.


 

Voor een multiple lijken de werken  onderling erg verschillend, toch vormden ze allen ooit één geheel. Ze maakten deel uit van eenzelfde sculptuur die versneden werd in verschillende stukken.  Sommige van deze stukken gingen een eigen leven leiden in het atelier en transformeerden in een meer autonoom object door het toevoegen en wegnemen van elementen en materiaal.