mariondecannière

photos by Joachim Beens

ADRIEN TIRTIAUX


Alles fliegt Ford, 2017 / 2018

Approcher la ligne claire, 2016 / 2018

L'Aventure dans la savane, ca.1988 / 2018

MONUMENTALE ACADEMIE, 2012 / 2018

La Reine des Ruines, 2016 / 2018Fine Art Prints on Ilford Paper

59,4 x 84 cm each


Edition 8 + 2.a.p., signed250€  (series of 5 editions for 750€)

EN


French-Belgian comic culture is a recurrent reference point in Tirtiaux's practice, most obviously witnessed by his ongoing publication series, taking the form of 64 page Tintin albums. Large-scale site-specific interventions are often preceded or accompanied by sequential narratives and Ligne Claire drawings.

For this edition project, Tirtiaux has reformatted some of this comic-related material in a series of five prints. The series includes a drawing from a project of semi-industrially fabricated modules (Alles fliegt Ford), which will be presented for the first time in Belgium on the occasion of Tirtiaux' exhibition at mariondecannière, as well as an excerpt of the artist's first comic ever made, on the age of 7 or 8 (l'Aventure dans la savane).


Adrien Tirtiaux (°1980, Brussels) lives and works as a visual artist in Antwerp. Trained as an engineer-architect, the artist is working on an intricate course with very diverse projects.  Tirtiaux experiments with spatial interventions and surprising performances, as well as thoughtful sculptures and drawings. The relation of these works to their environment is of crucial importance, always departing from specific observation and ardent research to find a right conceptual form.


Adrien Tirtiaux has had solo exhibitions in i.a. Artconnexion, Lille (2017); Kunsthalle Sao Paulo (2016); ikob, Eupen (2014); Villa Merkel, Esslingen am Neckar (2012) and Kunst Halle Sankt Gallen (2011); and group exhibitions in i.a. MARTa Herford (2017); Kunstverein München (2017); Extra City, Antwerp (2016); De Appel, Amsterdam (2016); MNAC Bukarest (2015); Malmö Konsthal (2013); Stroom, The Hague (2012);  Secession, Vienna (2010); Manifesta 7, Rovereto (2008). He is represented by gallery Martin Janda, Vienna.NL


De Frans-Belgische stripcultuur is een motief binnen het werk van Tirtiaux, wat nog het meest duidelijk blijkt uit zijn doorlopende serie van publicaties in de vorm van de 64 pagina's tellende Kuifje-albums. Zijn grootschalige locatiegebonden interventies worden vaak voorafgegaan door een doorlopende narratief en tekeningen in de Klare Lijn.

Voor deze edities heeft Tirtiaux enkele exemplaren van zijn aan strips gerelateerde werken in een serie van vijf drukken omgezet. Deze serie bevat een tekening uit een project van semi-industrïeel gefabriceerde modules (Alles fliegt Ford), welke voor het eerst in België wordt gepresenteerd in verband met Tirtiaux's solotentoonstelling binnenkort bij mariondecannière, alsook een fragment uit de eerste strip die de kunstenaar maakte toen hij 7 of 8 jaar oud was (l'Aventure dans la savane).ADRIEN TIRTIAUX (°1980, Brussel) woont en werkt als kunstenaar in Antwerpen. Met een vorming als ingenieur-architect als basis, werkt de kunstenaar aan een complex traject met erg uiteenlopende projecten. Tirtiaux experimenteert met ruimtelijke ingrepen, verrassende acties, maar ook met doordachte sculpturen en tekeningen. De verhouding van deze werken tot zijn omgeving is steeds van cruciaal belang, hij vertrekt dus steeds vanuit gerichte observatie en gedreven onderzoek om het werk ook conceptueel vorm te kunnen geven.


Adrien Tirtiaux heeft solotentoonstellingen gehad in o.a. Artconnexion, Lille (2017); Kunsthalle Sao Paulo (2016); ikob, Eupen (2014); Villa Merkel, Esslingen am Neckar (2012) en Kunst Halle Sankt Gallen (2011); en groepstentoonstellingen in o.a. MARTa Herford (2017); Kunstverein München (2017); Extra City, Antwerpen (2016); De Appel, Amsterdam (2016); MNAC Boekarest (2015); Malmö Konsthal (2013); Stroom, Den Haag (2012);  Secession, Wenen (2010); Manifesta 7, Rovereto (2008). Hij wordt vertegenwoordigd door Galerie Martin Janda in Wenen.