mariondecannière

MAIKA GARNICA


Earth Shapes, 2017


Ceramic, copper, metal, rope


© Maika Garnica // mariondecannière

EN


Earth Shapes is a new development in Maika Garnica’s research. Once again she is working with natural materials in a playful and almost evidently light manner. In this way she questions our relation with these materials, and focuses on the troublesome attempt of people to connect with their environment. Unearthed volumes are being used to generate sounds. These Earth Shapes are being played as musical instruments by Maika Garnica during live performances. The sounds they produce exhale earth. Garnica studies the nature and character of sound as a connecting element, and, fascinated by the sounds she produces, transfers this fascination to the public.NL


Earth Shapes is een nieuwe fase in Maika Garnica’s onderzoek. Opnieuw werkt ze met natuurlijke materialen op een speelse en haast vanzelfsprekend lichte manier. Zo stelt ze onze omgang met die materialen in vraag, en thematiseert ze de moeizame poging van de mens om zich te verbinden met zijn omgeving. Een weggegraven inhoud wordt gebruikt om klanken te genereren. Maika Garnica bespeelt deze Earth Shapes als muziekinstrumenten in live performances. De geluiden die ze voortbrengt ademen grond uit. Ze onderzoekt de aard en de natuur van geluid als verbindende factor, verwondert zich over de klanken die ze voorbrengt en geeft zo die verwondering door aan het publiek.Text Vincent van Meenen