mariondecannière

FRAGMENTS OF INFINITY

Adrien Tirtiaux

29.04.2018 - 27.05.2018

EN


In his works, Adrien Tirtiaux searches for the (im)possibilities of construction. Often, these are – theoretical or practical– transboundary architectural interferences that take away the obvious or introduce the peculiar. The form is usually purely functional, the appearance determined by a careful configuration of raw building materials. The works furthermore originate in a convergence of a number of associations, layering meaning on several levels.


Tirtiaux simultaneously expresses the potential and inability of construction (and with it our imagination). That this ironic character may be interpreted humorously, is apparent from the artist's regular reference to Belgian comic culture.


In 'Fragments of Infinity' the artist emphasizes an endlessness within these architectural structures, by suggesting a virtual continuation. This is done by demonstrating both model and copy, or cause and effect, or by playing with the scale or our expectations. The result is a theoretical loop that is practically unattainable.


Key pieces are Logarithme ne perd rien pour attendre, a sculpture that grows exponentially with every addition, Fifty Shades of Grey, a new adaptation of a construction element developed by the artist, and l’Autre pouvoir de l’Ellipse, with which Tirtiaux proposes the possibility of a ceiling painting that adapts to any space.


For his first solo show with mariondecannière, Adrien Tirtiaux presents a selection of new works and spatial explorations: prototypes at various scales, expandable sculptures, almost functional modular devices, adaptable site-specific works and further visionary ideas.NL


In zijn werk zoekt  Adrien Tirtiaux naar de (on)mogelijkheden van constructies. Vaak zijn het – theoretisch of praktisch - grensoverschrijdende architectonische ingrepen die het vanzelfsprekende wegnemen of het vreemde introduceren. De vorm is veelal zuiver functioneel, het uiterlijk bepaald door een zorgvuldige organisatie van ruw bouwmateriaal. Bovendien ontstaan de werken vaak in het brandpunt van tal van associatieve referenties, waardoor ze op verschillende niveaus een betekenis krijgen.

De kunstenaar lijkt zowel het potentieel als een zekere onmacht van de bouwkunst (en daarmee van ons inbeeldingsvermogen) te willen laten samenvallen. Dat die ironie op humoristische wijze gelezen mag worden, blijkt wel uit Tirtiaux's regelmatige referentie aan de Belgische stripcultuur.


In 'Fragments of Infinity' benadrukt de kunstenaar een eindeloosheid binnen deze architectonische constructies door een voortzetting in abstractie voor te stellen. Dat bereikt hij onder andere door gelijktijdig model en kopie of oorzaak en gevolg te tonen, of met de schaal of onze verwachtingen te spelen. Dit heeft een theoretische loop als gevolg, die praktisch onhaalbaar is.


Sleutelstukken zijn Logarithme ne perd rien pour attendre, een sculptuur die met elke toevoeging exponentieel groeit, Fifty Shades of Grey, een nieuwe toepassing van een door Tirtiaux ontwikkeld elementair bouwelement, en l’Autre pouvoir de l’Ellipse, waarmee Tirtiaux de mogelijkheid van een zich aan elke gegeven ruimte aanpasbare plafondschildering aanbiedt.


Voor zijn eerste solotentoonstelling bij mariondecannière toont Adrien Tirtiaux een keur aan nieuwe werken en ruimtelijke verkenningen, zoals prototypen op verschillende schaal, uitbreidbare sculpturen, bijna-functionele modulaire apparaten en aanpasbare plaatsgebonden werken.