mariondecannière

UNREAL ESTATE #3: The Bookcase

Ksenia Galiaeva

09.12.2018 - 12.01.2019

EN

'Unreal Estate #3' is the overall title Ksenia Galiaeva uses for series of works made in the last 20 years.

The title combines the Russian summerhouse saga with the more essayistic project revolving around the subject of "Autobiographical fiction": the subjects outside of self, looked at through the lens of self, the making of self-story, the fictional elements in (national) memory and identity, the use of personal metaphors, linear and non-linear ways of storytelling when the causal links are made in retrospect.

In this exhibition Galiaeva focuses on two “conditions” that trigger her creative process – the garden and the book.


Ksenia Galiaeva, 1976, Pskov, Russia; lives and works in Antwerp. Represented by Ellen de Bruijne Projects. Galiaeva teaches at Willem de Kooning Academy in Rotterdam. Her works have been exhibited in solo and group shows, amongst others in Schiedam Museum, Fries Museum, Stedelijk Museum 's Hertogenbosch, Moscow MOMA, Seoul MMCA Changdong.


All the works are made with the generous support from the Mondriaan Foundation.NL


'Unreal Estate #3' is de overkoepelende titel die Ksenia Galiaeva gebruikt voor een serie werken die ze in de afgelopen 20 jaar heeft gemaakt.

De titel combineert de Russische zomerhuissaga met een meer essayistisch project dat over 'Autobiografische fictie' handelt: onderwerpen buiten het zelf, bekeken door de 'eigen-lens', zelf-fictionalisering, de fictieve elementen in het (nationale) geheugen en de (nationale) identiteit, het gebruik van persoonlijke metaforen, lineaire en non-lineaire verhaalmethoden wanneer terloopse verbanden achteraf worden gemaakt.

In deze tentoonstelling richt Galiaeva zich op twee 'voorwaarden' die haar creatieve proces triggeren - de tuin en het boek.


Ksenia Galiaeva, 1976, Pskov, Rusland; woont en werkt in Antwerpen. Ze wordt gerepresenteerd door Ellen de Bruijne Projects. Galiaeva doceert aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Haar werk is getoond geweest in solo- en groepstentoonstellingen, waaronder in het Schiedam Museum, het Fries Museem, het Stedelijk Museum 's Hertogenbosch, het Moskou MOMA, en Seoul MMCA Changdong.


Alle werken zijn gemaakt met dank aan het Mondriaan Fonds.