instagram
facebook

MARIONDECANNIÈRE

Rien&Gijs-1
Rien&Gijs-2
Rien&Gijs-11
Rien&Gijs-5
Rien&Gijs-7
Rien&Gijs-9
Rien&Gijs-10
Rien&Gijs-8
Rien&Gijs-41
Rien&Gijs-17
Rien&Gijs-26
Rien&Gijs-35
Rien&Gijs-36
Rien&Gijs-37
Rien&Gijs-38
Rien&Gijs-20
Rien&Gijs-19
Rien&Gijs-47
Rien&Gijs-60
Rien&Gijs-63
Rien&Gijs-72
Rien&Gijs-89
Rien&Gijs-98
Rien&Gijs-91
Rien&Gijs-88
Rien&Gijs-78
Rien&Gijs-71
Rien&Gijs-61
Rien&Gijs-55
Rien&Gijs-50

de keuzes van


Rien Schellemans & Gijs Waterschoot


26.01.2020 - 07.03.2020


Rien Schellemans (Brugge, 1994) en Gijs Waterschoot (Soest (DE), 1990) ontmoetten elkaar tijdens hun studie (Beeldhouwkunst en In Situ³ respectievelijk) aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 2017 begonnen ze spontaan samen te werken. Tot op heden delen de twee hun ateliers en opereren ze vaak als kunstenaarsduo. Hun werkgebied omvat een steeds groter wordend register dat zich niet beperkt tot het ‘beeld’ (of het visuele / zichtbare), maar zich steeds meer richt op geschreven en gesproken woord, geluid, beweging en de interactie tussen hen beiden en hun omgeving.

De huidige duotentoonstelling is hun vierde samenwerking met mariondecannière.

Voor vragen en informaties kunt u contact opnemen met:

rienschellemans2013@hotmail.com

gijs.waterschoot@gmail.com

 

Gijs Waterschoot (Soest (DE), 1990) and Rien Schellemans (Bruges (BE), 1994) met during their studies (In Situ³ and Sculpture respectively) at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. In 2017 they started working together spontaneously. Up until today the two share their studios and often operate as artist duo. Their field of work includes an ever-expanding register that is not limited to the ‘image’ (or the visual / visible) but increasingly focuses on written and spoken word, sound, movement and the interaction between the two of them and their environment.

The present duo exhibition is their fourth collaboration with mariondecannière.

For questions and informations, feel free to contact:

gijs.waterschoot@gmail.com

rienschellemans2013@hotmail.com

de keuzes van

 

Rien Schellemans & Gijs Waterschoot

 

26.01.2020 – 07.03.2020

 

 

 

Kiezen

 

Rien Schellemans & Gijs Waterschoot werken als kunstenaars intens samen in hun zoektocht naar zichzelf en hun plaats in de wereld. Naast een kritische bevraging naar hun positionering in tijd en ruimte, weerspiegelt hun gedrag en aanpak de maatschappij waarin ze leven.

‘De keuzes van Rien Schellemans & Gijs Waterschoot’ bij mariondecannière is opgevat als een onderzoekscentrum. Ze creëren een microkosmos die reflecteert over de macrokosmos vanuit hun zoeken naar zekerheid en controle op hun leven. Wat is onze zin of invulling in dit oneindig universum? Om de complexe werkelijkheid te begrijpen, analyseren ze systemen en variaties. Verzamelingen en ordeningen brengen inzicht. Ook vereenvoudigen ze zaken door die aan elkaar uit te leggen. Door toeval te omarmen, roepen ze vragen op: heeft iets een oorzaak of is iets voorbestemd? Ze stellen alles voortdurend in vraag en onderzoeken mogelijke pistes. Dat zorgt voor een procesmatige en trage manier van werken met een eindeloze stroom aan ingevingen of ideeën over hoe iets vorm kan krijgen. Deze presentatie toont een momentopname uit een fluctuerend denkproces. We zien diverse dragers, materialen en technieken die zich vertalen in beeld, woord, geluid of beweging. Het verwijst naar de veelheid en toegankelijkheid aan informatie, waarin we ons dagelijks een weg zoeken.

We hebben een collectieve onrust, wat ervoor zorgt dat we het gevoel hebben altijd voor keuzes te staan. Hoe meer we moeten kiezen, hoe meer onrust we voelen. Elke keuze roept de vraag op of het wel de juiste was. Dat vertaalt zich in het werk van Schellemans & Waterschoot. Ze presenteren ‘de keuzes van…’, maar twijfelen graag omdat alles wat ze doen ook anders en misschien beter kan zijn.

 

 

 

 

Schellemans & Waterschoot eigenen zich veel vrijheid toe. Ze hebben geen vast medium, regels of vooropgesteld plan. Hun werk groeit en verandert tijdens de creatie. Veel onderzoeken en alles willen weten, brengt rusteloosheid met zich mee. Dat is voelbaar in hoe ze van de hak op de tak springen. Een onbevredigd verlangen maakt steeds plaats voor iets nieuws. Daarnaast zoeken ze naar afwisseling omdat ze snel verveeld zijn. Een aanzet tot iets, is vaak al voldoende om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hun samenwerking toont een dynamische uitwisseling. We houden er niet van om alleen te staan in onze keuzes en imiteren graag elkaars gedrag. Kopiëren en interpreteren, vormt een belangrijk onderdeel van hun werkproces. We doen niets liever dan ons als uniek individu te onderscheiden van de rest, maar in onze concurrentiestrijd imiteren we net elkaar. Hoe langer Schellemans & Waterschoot met elkaar in dialoog zijn, hoe meer en sneller ze associaties maken. Uit hun werk blijkt hoe zaken terugkeren en alles met elkaar in verbinding staat. De betekenissen die ze genereren zijn meervoudig en inwisselbaar. Hun veranderend standpunt toont ons hoe alles voortdurend in beweging is.

 

Ze benaderen hun werk vanuit een speelse invalshoek en het plezier en de honger naar antwoorden werkt aanstekelijk. De toeschouwer verdwaalt in eerste instantie in de veelheid en diversiteit op zoek naar aanknopingspunten. Spelelementen bieden ons de uitnodiging om deel te nemen aan de bevraging van de werkelijkheid en naar hartenlust mee naar nieuwe associaties te zoeken. Antwoorden zijn er niet. Hoe meer vragen we stellen, hoe minder we weten.

 

 

Januari 2020, Indra Devriendt

mariondecannière presenteert
in Emergent

VALUTA PLANITIA 

Rien Schellemans & Gijs Waterschoot

 

VERNISSAGE OP ZONDAG 16 FEBRUARI

DOORLOPEND VAN 15u TOT 19u 
 

“De bloemen worden nooit voor geld verkocht, maar steeds voor schelpen. De vereiste soort en hoeveelheid schelpen kan variëren tussen de kustgemeenten. Aan de Oostkust en Westkust wordt vooral betaald  met couteautjes. Deze naam is afgeleid van het Franse  couteaux (bron: wikipedia).”

Rien Schellemans en Gijs Waterschoot brengen verslag uit van hun verkenningen op Valuta Planitia.

Dit is de tweede tentoonstelling binnen het samenwerkingsverband tussen mariondecannière en Emergent. Dit werd vorig jaar opgestart in Antwerpen, met de tentoonstelling van Lukas Vandenabeele. Tweemaal per jaar krijgt mariondecannière een ruimte in Emergent ter beschikking, en vice versa.


 

Finissage op zondag 19 april van 14u tot 18u.

De tentoonstelling is vrij te bezoeken op zaterdag en zondag, tijdens de Krokus- en Paasvakantie tevens op vrijdag, telkens van 14u tot 18u en op  afspraak (via galerie@emergent.be)

EMERGENT

Grote Markt 26, 8630 Veurne
galerie@emergent.be
www.emergent.be