MUTATIS MUTANDIS

Beens - Beumer - Claessens - Huygens - Jennes - De Laet - (Raumte)

21.06.2014 - 19.07.2014

photos & renders: Joachim Beens

NL


Nadat veranderd is wat veranderd moet worden. Het uitgangspunt van de presentatie van het geïmproviseerde kunstenaarscollectief Raumte paste zichzelf constant aan. De communicatie tussen de verschillende kunstenaars, en hun individuele bijdragen werden continu collectief aangepast en bijgeschaafd, met de gepresenteerde installatie als resultaat.


De bij elkaar gebrachte kunstenaars kenden elkaar nog nauwelijks en hielden met name contact via email. Daar werd, om elkaar beter te leren kennen, een persoonlijke visuele associatie gevraagd op basis van steekwoorden; waarvoor elk individu zijn of haar beelden aanleverde. Deze manier van communiceren had als gevolg dat er een hang naar tastbaarheid en 'echt contact' ontstond. Dit is uiteindelijk vertaald in de terugkeer naar het analoge medium dat is gekozen.


In Mutatis/Mutandis staat de constante aanpassing die het internet op de realiteit uitvoert centraal, gelijk de realiteit op internet. Deze notie is even goed van toepassing op de betrokken kunstenaars, als op hun samenwerking en het uiteindelijke werk. De onderlinge verhouding en uitwisseling van informatie, in zowel de digitale als de tastbare wereld, heeft de gepresenteerde beeldenstroom tot stand doen komen.


De tentoonstelling relateert in deze zin aan het door Hito Steyerl geopperde Circulationisme waarin de constante uitwisseling tussen de digitale en tastbare wereld wordt uiteengezet. Tot voor kort werden de online en offline realiteit als twee geheel gescheiden werelden gezien, maar nu wordt steeds meer duidelijk dat beiden elkaar beïnvloeden, in elkaar doorwerken en in toenemende mate in elkaar overgaan; kortom onscheidbaar zijn geworden. Wat er op het internet gebeurt heeft consequenties in de werkelijkheid, of eigenlijk is het internet onderdeel van de werkelijkheid. Het gegeven dat wanneer Mutatis/Mutandis in de galerie sluit, er een presentatie doorgaat op internet en deze ook nog eens te downloaden is, bevestigt dit idee nog eens extra.


Als het gaat om het 'leven' van beelden of informatie op het internet is dezelfde theorie van toepassing. De onmogelijkheid van het terug vinden van het initiële beeld - 'het originele begin' - is onmogelijk. De continue vermenigvuldigingen, fragmentaties en aanpassingen die beelden ondergaan nadat zij eenmaal de digitale wereld hebben betreden is even begin- als eindeloos. Noch op het internet, noch in het gepresenteerde werk is een begin of eind aan te wijzen. Beelden leiden hun eigen autonome leven op vele verschillende manieren, in vele verschillende vormen, op vele verschillende plaatsen. De woorden die ooit als uitgangspunt dienden zijn niet meer te herleiden, gelijk de beelden die ooit door de verschillende kunstenaars werden ingebracht. Deze beelden uit de oneindige maalstroom die internet heet, zijn aan een collectieve redactie bloot gesteld, waardoor de uiteindelijke verzameling door toedoen van opeenvolgende selectierondes dermate is aangepast dat het niet meer duidelijk is wie de originele inbrenger is – laat staan de auteur van het geheel.


De geselecteerde digitale beelden zijn met een analoge camera vanaf het beeldscherm, een voor een, gefotografeerd, waarna de negatieven achter elkaar zijn geplakt. De projectie-machinerie in de galerieruimte, gelijk de internetgebruiker achter zijn/haar computer, kan steeds slechts een enkel element uit het geheel belichten en gaat tevens van het ene beeld naadloos over in het andere. Hetgeen in de tentoonstelling terug komt in de vorm van zes onafgebroken cirkels met een eigen stroom aan beelden. Deze oneindige en gerandomiseerde stromen worden aangedreven door boren, als zijnde films die door de gehele ruimte reizen om zo nu en dan belicht te worden. Het werk is hiermee een collectieve handeling dat zijn eigen leven is gaan leiden – los van de makers. Tegelijk is het ook een metafoor voor de verbonden, oneindige en wederkerige hoeveelheid beelden die het internet herbergt. Het continue opdelen en weer bij elkaar brengen spreekt de relaties en uitwisselingen aan tussen beeld en taal, internet en tastbaarheid, collectief en individu, offline en online, digitaal en analoog, bewerking en authenticiteit. Allen werden verweven; met de nodige veranderingen.PROGRAMME


Saturday 21/06, 19.00

Vernissage

Skinny Girl DietThursday 03/07, 10.00

Marginally Successful

A lecture / debate / conversation about artist autonomy

With: Steve van den Bosch, Nico Dockx and Maziar AfrassiabiThursday 17/07, 15.00

talks:

Kitty Bons en Anna-Sandrijn van Brouwershaven

Lore Schuerman en Daan Verzele

FASESaturday 19/07, 19.00

Finnisage

20:00

TOTAL ART WORKOUT / by Karina en Karinaby:

Joachim Beens

Karina Beumer

Winnie Claessens

Jonathan Huygens

Pieter Jennes

Liesje De Laet

(RAUMTE)


Maziar Afrassiabi

Kitty Bons

Steve van den Bosch

FASE: Sven Boel, Kasper De Vos, Thomas Lesaffre, Maarten Serpentier en Roeland Van Trigt

Karina vs. Karina

Lore Schuerman

Jonas Stessel

Daan Verzele


In cooperation with Lokaal01

Raumte was an artist collective with situational configurations, cooperating with Lokaal01/Frederik Vergaert.