READING THE AIR

Sarah Westphal

10.09.2017 - 22.10.2017

Sarah Westphal


Reading the Air
10.09.2017 - 22.10.2017EN


The images Sarah Westphal produced for her solo exhibition at mariondecannière are inspired by the Japanese expression 'reading the air' - kuuki wo yumo - which is translated as 'reading of an atmosphere'.

It signifies something between the visible and the invisible, that which cannot be said, but can be felt if one listens close enough.


NL


De beelden die Sarah Westphal voor haar solotentoonstelling bij mariondecanniere heeft gemaakt zijn geïnspireerd op de Japanse uitdrukking Reading the Air - kuuki wo yomu, die vertaald wordt als "het lezen van een sfeer".

Het wijst op dingen tussen het zichtbare en het onzichtbare, die niet gezegd kunnen worden maar kunnen worden gevoeld als men goed luistert.