instagram
facebook

MARIONDECANNIÈRE

Vandenabeele-1
Vandenabeele-8
Vandenabeele-9
Vandenabeele-12
Vandenabeele-5
Vandenabeele-3
Vandenabeele-14
L1130852

Te gast in mariondecannière, presenteert Emergent

 

 

 

AARDAPPELOGEN

 

Lukas Vandenabeele

O3.11.2019 – 01.12.2019

 

 

Tekst door Frank Maes

 

 

 

Een man en een verbazend grote teddybeer zitten naast elkaar in een golvend landschap. SUMI EN IK, heet deze foto, daterend van 1999. Het landschap bestaat enkel voor de ik-figuur, niet voor Sumi. Heel het oeuvre van Lukas Vandenabeele draait rond het verlangen om zichzelf te verlossen van een ‘ik’ en een ‘wereld’, of meer bepaald, van een ‘ik’ dat de intentie koestert om een wereld te creëren, te ordenen, in te delen, te benoemen, in een beeld te vatten – en het besef dat die verlossing van het bewuste handelen finaal onmogelijk is.

Zo kon het gebeuren dat Vandenabeele, voormalig danser, reeds enkele decennia verlangt naar een beeldloze wereld, en daartoe niet alleen beeldend kunstenaar geworden is, maar zijn hele huis met beelden vol gehangen heeft. Of dat hij een hoge stapel schriften van ruitjespapier heeft volgeschreven en –getekend, tot nader order geen aanstalten makend daarmee op te houden, en dat hij niettemin poogt terug te keren naar het moment vooraleer de eerste letter, zelfs de eerste lijn, op papier gezet is. De onverholen ironie van dit oeuvre verraadt de fundamentele onvervulbaarheid van het verlangen dat er de brandstof van vormt, en is dan ook van een existentiële ernst.

 

In de bureauruimte van mariondecannière heeft Lukas Vandenabeele (samen met Emergent-curator Frank Maes) een curiositeitenkabinet met eigen werk gestoffeerd. We zien er een verzameling opmerkelijke tot heel merkwaardige verschijningen, waarvan de volgende opsomming, in willekeurige volgorde, niet uitputtend is:

een foto van een man waarvan twee handen, twee voeten en een mond simultaan tekenen of schrijven (getiteld: HET GEBROKEN LICHAAM, daterend van 1998); een verzameling korte, als het ware naar boven zwermende, pennentrekken op papier (DE VERRIJZENIS VAN DE REGEN,  2011); een flagrante leugen (GELOGEN, 2018); twee van gespen voorziene, op een houten blok bevestigde riemen, bedoeld om een schrijvershand in aanzienlijke mate van haar bewegingsvrijheid te verlossen (KLEM, 1995); een film van een man die met de ogen dicht fietst (KOKSIJDE, 2016); een film van een in de lucht schrijvend potlood (SCHRIJVEN, 2019); een tekening die zichzelf teniet tracht te doen (WIJ GAAN EEN KEER EEN TEKENING MAKEN, 1999); een collectie aardappelen die zichzelf, Narcissus gelijk, in een spiegel (niet) aankijken (AARDAPPELOGEN, 2019); een verdacht veel op een aardappel lijkende steen die zichzelf in een handspiegeltje (niet) verdubbeld ziet (STEEN EN SPIEGEL, 2019); een doos die de rechterhand toegang verleent tot Sumiland (SUMILAND, 1999); een gefotografeerd televisiebeeld van een zwarte, geblindeerde wagen (THERESA MAY, 2019); een notariële akte (NOTARIËLE AKTE MEESTER CRISMER, 2019); een foto van een man die in een boek schrijft terwijl hij ergens te velde op een vanzelfsprekend ogende, gracieuze wijze in de lucht hangt (LUCHTBOEK, 2000); een prothese voor een pen (PROTHESE VOOR MIJN PEN, 2000); een grote pentekening met het resultaat van een poging om, met een losliggend elastiekje als mal, een “O” te schrijven (O DIE GEEN O WORDT, 1997); een foto van de zon, genomen doorheen de bodem van een plastic fles (ZON (DE PETFLES VAN VERONICA), 2017); een gekreukt blad papier, dat tientallen keren vergeefs platgestreken is, handelingen waarvan getekende handomtrekken en tijdsaanduidingen getuigen (POGING VAN 1 UUR GLADSTRIJKEN VAN HET GEKREUKTE PAPIER MET LINKERHAND, 2018), een aan vier zwart-geel-rode touwtjes hangend, onzichtbaar vierkant (VIERKANT 60 X 60 CM, 2019), en zo voort.   

 

 

Het is niet de bedoeling om aan deze opsomming een touw vast te knopen. Het is daarentegen Vandenabeeles verlangen om het touw dat onze hersennen met onze wereld verbindt, door te knippen. Waardoor de dingen een volkomen onbekende, nimmer waargenomen, stralende autonomie zullen verkrijgen. Louter verschijningen, enigszins vergelijkbaar met de klanken die een pagegaai imiteert, of de trein waarop een koe kijkt.

Wat geenszins wil zeggen dat dit alles als los zand aan elkaar zou hangen. Integendeel. Een solide en evidente coherentie verbindt deze rijke verzameling veelvormige curiositeiten. 

Als een enkele toegeving kunnen we het advies formuleren om de eerste alinea nog een tweede keer, zo mogelijk rustig, te overlezen. Alsook meedelen dat drie motieven, op een niet-dogmatische wijze, als leidraad voor de selectie van deze verschijningen gefungeerd hebben: het (niet) kijken; het (niet) schrijven of tekenen; de lucht.

 

Van een ironisch existentiële ernst getuigt de notariële akte, opgesteld door meester Crismer uit Luik. Daarin laat Vandenabeele, in drie talen, het volgende vastleggen:

“HET IS MIJN WENS DAT BIJ MIJN OVERLIJDEN MIJN OGEN NIET GESLOTEN WORDEN.”

Om finaal dan toch hetzelfde als Sumi (niet) te zien.

 

 

 

 

 

 

mariondecannière en Emergent gaan samenwerken

Op regelmatige basis (tweemaal per jaar) stelt manondecannière een ruimte van de galerie ter beschikking aan Emergent, en vice versa. Het doel? Een opmerkelijke convergentie op artistiek-inhoudelijk vlak speelt zich af in twee contexten (respectievelijk het centrum van Antwerpen en de Grote Markt van Veurne) die op treffende wijze van elkaar verschillen. Kortom, we hopen op synergieën en kortsluitingen.

 

 

 

 

 

 

 

Emergent

is een platform voor hedendaagse kunst, gevestigd in Huis De Valk, een deels 16de-eeuws pand op de Grote Markt van Veurne. In deze historische context voelt het als een bijzondere uitdaging om hedendaagse kunst te presenteren. We organiseren kwaliteitsvolle solo- en groepstentoonstellingen met nieuw en bestaand werk.

 

Momenteel in Emergent

Ante Timmermans & Charl van Ark – ZWIEFALL

1 november 2019 – 5 januari 2020

Open: elke zaterdag en zondag, 14:00-18:00, in de kerstvakantie tevens op vrijdag, 14:00-18:00, en op afspraak via galerie@emergent.be

 

Grote Mark 26, 8630 Veurne

www.emergent.bewww.facebook.com/EMERGENTgalerie/

 

Meer info: galerie@emergent.be / +32 (0)58 31 15 19